Profil společnosti

O nás

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ – ARES, v.o.s  byla založena v r. 2001 fyzickými osobami – správci konkurzních podstat (SKP) jako reakce na novelizaci Zákona o konkurzu a vyrovnání.

Společnost se zabývá činností v oblasti insolvenčního práva upraveného zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. S ohledem na mnohaleté zkušenosti v oboru se na nás můžete s důvěrou obrátit se žádostí o sepsání insolvenčního návrhu. Maximální výše odměny za sepis činí 4.000,- Kč, v případě společného návrhu manželů 6.000,- Kč (+ DPH) a uplatňuje se přihlášením pohledávky do následného insolvenčního řízení. Při sepisu tedy neplatíte nic.

 

SPOLEČNÍCI společnosti:
  • .Ing. Jan Ulrych
  •  Ing. Jaroslav Špička

OHLÁŠENÝM SPOLEČNÍKEM ve smyslu zák. č. 312/2006 Sb.je na základě rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 5.5.2010 v rámci ARES v.o.s. Ing. Jaroslav Špička. Značný rozsah zkušeností týmu ARES v.o.s. je zárukou odborně a úspěšně vedených insolvenčních řízení.